ลงชื่อเข้าใช้ ลงทะเบียน

FXOpen VPS

สำหรับผู้ที่มีบัญชี FXOpen ECN, STP และ CRYPTO!

ใครที่สามารถสมัครเพื่อรับบริการ FXOpen VPS ได้บ้าง?

คุณสามารถใช้ FXOpen VPS ได้ฟรีเป็นระยะเวลา 1 เดือน ถ้าคุณ:

 

  • คงระดับเงินทุนบนบัญชีเป็นจำนวนเงิน 5000 USD ในช่วงท้ายของเดือน;
  • หรือมีปริมาณการเทรด 10,000,000 USD (ต่อเดือน)

 

ถ้าหากมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้างต้น จะมีการคิดค่าธรรมเนียม 30 USD ซึ่งจะหักออกจากบัญชีเทรดของคุณ หรือ eWallet

 

ข้อดีของ FXOpen Forex VPS

 

  • ความสามารถในการเข้าถึง: ล็อกอินไปยังแพลทฟอร์ม MT4 ของคุณได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้บนโลกนี้
  • ความยืดหยุ่น: expert Advisors จะยังคงทำงานอยู่ถึงแม้ว่ามีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้วหรือเกิดการขัดข้องเกี่ยวกับไฟฟ้า/อินเตอร์เน็ต
  • ความเร็ว: เชื่อมต่อข้ามไปยังเซิฟเวอร์ FXOpen.

 

 

ข้อตกลงเกี่ยวกับ VPS

เมื่อคุณได้ทำการร้องขอ FXOpen สามารถให้บริการ Virtual Private Server (VPS) ของกลุ่มบุคคลที่สามแก่คุณโดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
1คุณจะต้องมี eWallet ที่ได้รับการยืนยันแล้วและมีบัญชี FXOpen ที่ได้มีการนำเงินเข้าฝากแล้วอย่างน้อยหนึ่งบัญชี คุณจะต้องรักษาระดับเงินทุนกับ FXOpen เป็นจำนวนเงิน
5,000 USD(ห้าพันดอลลาร์สหรัฐ); หรือ
2. คุณจะต้องมี eWallet ที่ได้รับการยืนยันแล้วและมีบัญชี FXOpen ที่ได้มีการนำเงินเข้าฝากแล้วอย่างน้อยหนึ่งบัญชี ปริมาณการเทรดประจำเดือนของคุณจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า
10,000,000 USD(สิบล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับทางเดียว

ในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นในช่วงสิ้นเดือน จะมีการหักค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 30 USD(สามสิบ) ออกจากบัญชีของคุณที่มีอยู่กับ FXOpen (บัญชีเทรด และ/หรือ eWallet) ซึ่งค่าธรรมเนียม VPS นี้จะถูกคำนวณและหักออกจากบัญชีโดยอัตโนมัติตามรอบเดือน (ตัวอย่างเช่น: ถ้าหากคุณร้องขอใช้บริการ VPS ในวันที่ 25 มิถุนายน คุณจะต้องมีปริมาณการซื้อขายตรงตามที่กำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อที่จะไม่ให้มีการหักค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 30 USD ออกจากบัญชีของคุณ)

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่ได้ใช้งาน FXOpen มาก่อนและมีเงินใน eWallet และบัญชีเทรดรวมกันไม่ถึง 5,000 USD - จะมีการหักเงิน 30 USD เมื่อมีการร้องขอใช้บริการ VPS และจะมีการคืนเงินให้ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปถ้าหากมีคุณสมบัติที่จะสามารถใช้บริการ VPS ได้ฟรี ( ปริมาณการเทรด 10,000,000 USD ทางเดียว หรือมีเงินทุน 5000 USD )

คุณสามารถยกเลิกบริการ VPS ได้ด้วยการส่งคำร้องไปที่ [email protected] ภายในวันที่ 28 ของเดือน และจะมีการหยุดให้บริการ VPS ในวันแรกของเดือนถัดไป บริการ VPS จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดย FXOpen ถ้าหากไม่มีกิจกรรมการเทรดเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ถ้าหากคุณมีเงินทุนไม่เพียงพอในบัญชีที่มีอยู่กับ FXOpen และมีการหักค่าธรรมเนียม VPS ออกไปโดยอัตโนมัติ eWallet ของคุณอาจจะมียอดเงินคงเหลือติดลบ –30 USD ในแต่ละเดือนได้ ค่าธรรมเนียม VPS ที่เกิดขึ้นนี้จะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่มีการโอนออกไปเมื่อทำการถอนเงิน

กลุ่มบุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ VPS ซึ่ง FXOpen และบริษัทในเครือ และ/หรือผู้ให้บริการกลุ่มบุคคลที่สาม และ/หรือซัพพลายเออร์ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้า, ความไม่ถูกต้อง, ข้อผิดพลาด หรือการตกหล่นของข้อมูลที่ส่งให้คุณผ่านการเชื่อมต่อบริการ VPS
FXOpen และบริษัทในเครือไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่ผิดพลาดของบริการโฮสติ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความล้มเหลวของการสื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ค ระบบล้มเหลว หรือข้อมูลมีความผิดพลาด

FXOpen ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับบริการโฮสติ้ง VPS นี้ซึ่งเป็นการให้บริการโดยกลุ่มบุคคลที่สาม

คุณจะต้องชดเชย คุ้มครอง และสงวน FXOpen, เจ้าของบริษัท, สาขาต่าง ๆ, บริษัทในเครือ, พนักงาน, ทีมบริหารจัดการและผู้รับจ้างจากภายนอก จากการขาดทุน, ความรับผิดชอบ, การตัดสิน, การฟ้องร้อง, การกระทำใด ๆ, การพิจารณาคดี, การชดใช้ค่าเสียหาย, ความเสียหาย, และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเลยของคุณหรือผู้อื่นที่ใช้บริการโฮสติ้ง VPS และ/หรือบริการใด ๆ ที่ใช้รหัสผ่าน หรือการยืนยันตัวบุคคล และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลที่ให้บริการโดย FXOpen และ/หรือกลุ่มบุคคลที่สาม ไม่ว่าคุณจะได้ทำการอนุญาติให้มีการใช้งานดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

คุณควรพิจารณาข้อตกลงสำหรับการใช้งานบริการ VPS ของกลุ่มบุคคลที่สามอย่างถี่ถ้วนและประเมินความเสี่ยงและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องก่อนทำการใช้งาน คุณสามารถร้องขอดูข้อตกลงสำหรับการใช้งานโฮสติ้ง VPS ของกลุ่มบุคคลที่สามนี้ได้จาก FXOpen

ข้อตกลงเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในข้อตกลงสำหรับลูกค้า (Customer Agreement) ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและ FXOpen ซึ่ง FXOpen สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ได้ตามดุลยพินิจ

FXOpen สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาที่จะไม่ให้คุณใช้งานบริการโฮสติ้ง VPS นี้ได้ถ้าหากเราพบว่าคุณมีส่วนในกิจกรรมที่ฉ้อฉลหรือการกระทำของคุณได้ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการใช้งานบริการโฮสติ้ง VPS

FXOpen ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการโฮสติ้ง VPS นี้ได้ตามดุลยพินิจโดยไม่ต้องระบุหรืออธิบายเหตุผลสำหรับการยกเลิกการให้บริการนั้น

คุณได้ยอมรับอย่างชัดเจนว่าคุณได้อ่านข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงสำหรับการใช้งานจากผู้ให้บริการโฮสติ้ง VPS และคุณได้ทราบในสิทธิ์, ข้อผูกพันธ์, เงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การคลิกที่ปุ่มยอมรับหมายความว่าคุณได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อตกลงสำหรับการใช้งานจากผู้ให้บริการโฮสติ้ง VPS

ด้วยการคลิกที่ปุ่มนี้ คุณจะถือว่าได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงข้างต้น.

รับ FXOPEN VPS